Výstavy - Japan klub

nazev
nazev
nazev
Přejít na obsah
Jak na výstavu
 
Jak a kdy se přihlásit ?

Kde zjistit termín výstav?
Termíny výstav a adresy pořadatelů zjistíte několika způsoby:
- v kynologických časopisech (Pes přítel člověka, Svět psů, Planeta zvířat, Myslivost apod.)
- tuzemské výstavy na internetových stránkách ČMKU
- zahraniční výstavy na internetových stránkách kynologické organizace daného státu (VDH, ÖKV, SKJ, ...)


Typy výstav:

Oblastní - se zadáváním titulu Oblastní vítěz
Krajské - se zadáváním titulu Krajský vítěz
Speciální - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOV, BOB
Speciální klubové - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz - pes  a fena, Vítěz speicální výstavy - pes a fena, BOJ, BOV, BOB
Klubové - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz - pes a fena nebo Nejlepší pes a Nejlepší fena, BOJ, BOV, BOB
Národní - se zadáváním titulu CAJC, CAC, CAC-ČMKU, BOJ, BOV, Národní vítěz, BOB
Mezinárodní - se zadáváním titulu CAJC, CAC, CACIB FCI, CAC-ČMKU, BOJ, BOV, BOB
Evropská - se zadáváním titulu Evropský vítěz CACIB, Evropský vítěz mladých CAJC, Evropský veterán vítěz, BOJ, BOV, BOB
Světová - se zadáváním titulu Světový vítěz CACIB, Světový vítěz mladých CAJC, Světový veterán vítěz, BOJ, BOV, BOB popř. BOS

Do jaké třídy se přihlásit ?

třída štěňat - pro psy a feny ve věku od 4 do 6 měsíců
třída dorostu - pro psy a feny ve věku od 6 do 9 měsíců
třída mladých - pro psy a feny ve věku od 9 do 18 měsíců
mezitřída - pro psy a feny ve věku od 15 do 24 měsíců
třída otevřená - pro psy a feny starší 15 měsíců
třída vítězů - pro psy a feny starší 15 měsíců s uznanými tituly  mezinárodní či národní šampión, Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz  speciální výstavy (spec., klubové a národní výstavy)
třída šampiónů - pro psy a feny od 15 měsíců s uznaným titulem mezinárodní či národní šampión členské země FCI (pouze na MVP)
třída veteránů - pro psy a feny starší 8 let věk se v různých státech liší, obvykle od dosaženého 8. roku)
třída čestná - pro psy a feny od 15 měsíců s uznaným titulem  mezinárodní či národní šampion členské země FCI, nezadává se CAC a vítěz  třídy se neúčastní soutěže o BOB (mimo MVP)
třída mimo konkurenci - pro psy a feny  od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí

Pro zařazení do třídy je rozhodující dovršení věku psa v den konání  výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky na  výstavu.

Výstavní ocenění
Ocenění psa se provádí zadáním známky.
třída štěňat - velmi nadějný, nadějný
třída dorostu - velmi nadějný nadějný
třída mladých, mezitřída, třída otevřená, vítězů, šampiónů, veteránů -  výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný, neposouzen, vyloučen z  posuzování

Tituly:

Vítěz třídy
- uděluje se na oblastních či krajských výstavách a to jedincům, kteří  získali ve třídách mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů či  veteránů ocenění výborný 1.

Oblastní a krajský vítěz
- uděluje se nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů tříd, mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

Klubový vítěz
- podmínky pro udělení upravuje statut příslušného klubu. Na naší  výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence  výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené a vítězů.

Vítěz speciální výstavy
- uděluje se nejlepšímu psovi a feně z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů.

Nejlepší pes a nejlepší fena
-na naší výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z  konkurence výborných 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené a vítězů. Jedná  se o výstavu na které nemůže být zadán titul Klubový vítěz nebo titul  Vítěz speciální výstavy.

Národní vítěz
- uděluje se nejlepšímu psovi a feně plemene z konkurence výborných 1 -  CAC z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů (tedy jedinci s  čekatelstvím CAC-ČMKU).

BOJ - Best of Juniors - Nejlepší mladý jedinec
- uděluje se psovi nebo feně z konkurence V 1, CAJC ze třídy mladých

BOV - Best of Veterans - Nejpší veterán
- uděluje se psovi nebo feně z konkurence vítězů třídy veteránů.

BOB - Best of Breeds - Vítěz plemene
- soutěží o něj nejlepší mladý jedinec (BOJ), nejlepší jedinci (fena i  pes - s titulem NV nebo CACIB, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy)  a  nejlepší veterán (BOV). Tento titul může být zadán pouze na výstavách  se zadáváním min. CAC.

BOS - Best of Opposite Sex nebo Best of Sex
- nepovinná soutěž

BIG - Best in Group - Vítěz skupiny
- do této soutěže nastupují všichni vítězové plemen příslušné skupiny  FCI - japan chin patří do IX. Skupiny FCI. Obdobně BIG Junior a případně  BIG Veterán

BOD - Best of Day - Vítez dne
- do této soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) daného dne u  vícedenních výstav. Obdobně BOD Junior a případně BOD Veterán

BIS - Best in Show - Vítěz výstavy
- do této soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) u  jednodeních výstav, popř. vítězové dne (BOD) v posledním dni výstavy.  Obdobně BIS Junior a případně BIS Veterán.

Žádný z titulů není nárokový.

Co s sebou na výstavu ?

- platný očkovací průkaz nebo pas s potvrzením od veterináře, že pes je řádně očkován proti vzteklině
- vstupní list (ten by vám měl být doručen od pořadatele nejméně 10 dnů před výstavou)
- průkaz původu psa a přílohu, kam se vám zapíší získaná ocenění
- věci pro psa, miska na vodu, voda, vodítko, hřeben, kartáč, odměna pro psa, výstavní stůl nebo klec, deku
- skládací židli pro vás (posuzování trvá několik hodin a nevíte, kdy přesně přijdete na řadu)
- nezapomeňte na vhodné oblečení k vašemu pejskovi.

Posuzování

Ráno po vstupu na výstavu a absolvování povinné veterinární  přejímky psů si vyzvednete katalog, ve kterém zjistíte, v jakém kruhu a  kde se bude posuzovat vaše plemeno. V kruhu si potom vyzvednete  katalogové číslo a posudkový list (s tím potom nastoupíte do kruhu k  posouzení psa). V kruhu je mimo rozhodčího také vedoucí kruhu a  zapisovatel. Do kruhu se vždy dostavte včas podle pokynů vedoucího  kruhu. Psi jsou v kruhu seřazeni podle katalogových čísel. Po vstupu do  kruhu si psa postavte do výstavního postoje. Rozhodčí si nastoupené psy  prohlédne a poté vás vyzve společně do pohybu. Pejsek se předvádí na  tenkém předváděcím vodítku při vaší levé noze. Pak si rozhodčí zve  jednotlivé psy k individuálnímu posouzení - prohlídka zubů, stavby těla,  kvality osrstění. Následuje předvedení v pohybu tam a zpět a diktování  posudku se zadáním známky pro vašeho psa. Po posouzení všech jedinců ve  třídě rozhodčí určí pořadí a udělí tituly. Po posouzení nezapomeňte  svého pejska pochválit či odměnit pamlskem, i když jste třeba nedopadli  podle vašeho očekávání.
Japan klub ČR
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
eukanuba-logo
Copyright Japan klub © 2020 All Rights Reserved ‖ Webdesign - pes-net.cz
Návrat na obsah